Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet üstünlüğünü sağlayabilmenin ön koşulu; tüm faaliyetlerin odağında olan insan kaynağını doğru seçmek, doğru yerde, uygun yetkinliklerde ve profesyonelce istihdam etmektir.

İnsan unsurunun, yapılan her faaliyetin ve kurulan her sistemin başarısında temel belirleyici rol üstlendiğine inanan Ottoman Boya Apre & Baskı;

  • Şirketin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
  • Bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı, nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamı sağlamak,
  • Eğitim faaliyetlerini sistemli bir şekilde sürdürerek, çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını geliştirmek ve çalışanların sürekli gelişimini sağlamak,
  • Şirketin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını daima dinamik ve değişime hazır tutmak,
  • Çalışanların ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek öneriler, programlar ve uygulamalar geliştirmek,
  • İş yaşamıyla özel yaşamın yapıcı etkileşim kurabilmesi için, çalışanlarımızın bireysel ve aile yaşamındaki mutluluklarını artırıcı projeler yapmak ve uygulamak.
  • Çalışanların yakalamış olduğu hayat standardını sürdürülebilir hale getirmek ve yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak,
  • Toplumsal ve çevresel politikalar geliştirerek uygulamak, çalışanların sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerini destekleyerek toplumsal faydaya katkı sağlamak, esaslarını savunmaktadır.

İŞ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL BİLGİLER
SÜRÜCÜ EHLİYETİ
YÜKLEMELER
Yükle

Sabıka kaydınızı e-devlet şifreniz ile e-devlet platformundan PDF olarak buraya yükleyebilirsiniz.

Yükle

Daha başarılı bir Cv için en az bir adet fotoğrafınızı bize gönderin !

EĞİTİM DURUMU VE İŞ YAŞAMI
ÇALIŞTIĞINIZ FİRMA 1
ÇALIŞTIĞINIZ FİRMA 2
ÇALIŞTIĞINIZ FİRMA 3
SAĞLIK DURUMU
GÖREV & ÜCRETLER

Form güvenliği açısından, gerçek kişi olduğunuzu belirtin.

Please wait...

Faaliyetlerimiz & Üretimimiz Hakkında Detaylı Bilgi Almak İstermisiniz?